Åsa Lindestams blogg: USA

lördag 13 oktober 2012

USA

På resa i det stora landet i väster med partikamrater så får vi se en hel del. Besökte Capitolium och fick diskutera den hotbild som de upplever idag. Svåra frågor, svårt att sia om framtid men med en positiv bild över vem som man vill samarbeta med och hur.
Vi lägger pussel med hur olika länder upplever hotbilder, vi läser en hel del av information och vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till olika skeenden.
Självklart har vi ingen kristallkula, men vi måste bilda oss en uppfattning om hur omvärlden uppfattar framtiden och vilka risker och hot som kan uppstå eller redan finns.
Uppgiften måste redovisar framåt sommaren av försvarsberedningen. Almanackan är fulltecknad, behöver planera in mer lästid men utrymmet begränsas av dygnets timmar.
Igår läste jag om Pakistan och deras översvämningar och hur det kan innebära oro i deras del av världen. De är oerhört utsatta, förmodligen av klimatförändringar men oavsett detta har de ett svagt samhälle som inte tål påfrestningar av detta slag, trots att de drabbas. Hur påverkar det Afghanistan och Indien? Flyktingströmmar? Vattenproblem?
Vi har lite att fundera över.

2 kommentarer:

Sten-Erik Björling sa...

Har ni planerat att även åka till Moskva och få lite kompletterande perspektiv? De är trots allt en viktig aktör i vårt närområde.

Åsa Lindestam sa...

Jo, resan är bokad redan, vi åker inom de närmaste veckorna till Moskva. Känns viktigt som du skriver att det gäller att hitta balans.