Åsa Lindestams blogg: (S) utvecklar familjepolitiken

onsdag 5 november 2008

(S) utvecklar familjepolitiken

Svensk familjepolitik är ett föredöme får många andra länder. Den kombinerar tillväxt med trygghet och omsorg om barnen. Föräldraförsäkringen är ett uttryck för den socialdemokratiska familjepolitiken grundad på barnets bästa, generell välfärd samt jämställdhet mellan män och kvinnor.
Vi socialdemokrater är nu djupt oroade över att regeringen i stället för att utveckla den framgångsrika politiken nu genomför omoderna reformer som hotar jämställdheten och barnens möjligheter att få en nära relation till båda sina föräldrar. Den moderatstyrda regeringen ger barnfamiljer lägre ersättning vid vård av sjukt barn och inför vårdnadsbidrag som urholkar kvaliteten i förskolan och är en återvändsgränd för barn, familjer och jämställdhet.
Nu är lågkonjunkturen här och många hushåll är oroade över den ekonomiska utvecklingen. Istället för stora skattesänkningar som ger mest till dem som har det bäst väljer vi att rikta en ekonomisk stimulans till dem som verkligen behöver det.
Socialdemokraterna presenterar därför ett framtidsinriktat fempunktsprogram med ekonomiska förbättringar för barnfamiljer.
Höjt barnbidrag och flerbarnstillägg. Vi höjer barnbidraget med 100 kronor i månaden för varje barn och höjer flerbarnstillägget med tio procent. Förträffligheten med barnbidraget är att det går till alla barn. Därigenom bidrar det till en positiv fördelning utan att skapa negativa marginaleffekter, eftersom barnbidraget inte påverkas av föräldrarnas inkomster från arbete eller deras utgifter
Utökade pappadagar. Vi öppnar upp för möjligheten för mamman och pappan att vara hemma tillsammans efter barnets första månad i livet. Vi vill inom ramen för föräldraförsäkringen ge möjlighet för papporna att vara hemma tjugo dagar i samban med barnet födelse. Vi ser flera fördelar med att öka pappornas möjlighet att delta i omvårdnaden av barnet redan från start. Det skulle dels stärka banden mellan barn och far, dels skulle pappans tidiga delaktighet innebära en betydande avlastning för mamman den första tiden efter förlossningen.
Höjt underhållsstöd. Barn som växer upp med ensamstående föräldrar har det ekonomiskt tuffare än andra barn. För att förbättra för ensamstående med barn vill vi höja underhållsstödet med 100 kronor per månad och barn.
Höjt stöd till studenter med barn. All fler studenter har barn och deras ekonomiska situation är särskilt pressad. Vi anser att stödet kraftigt bör höjas för att inte studenter med barn ska halka efter ekonomiskt. Höjningen innebär exempelvis att stödet för ett barn höjs till 738 kronor per månad från tidigare 492 kronor. För två barn höjs det från 800 till 1 200 kronor per månad.
Höjt tak i tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning ges till en förälder som är hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Vi socialdemokrater vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att den ligger på samma nivå som i föräldrapenningdagarna. Med denna jämställdhetsreform hoppas vi uppmuntra fler män att vara hemma med vård av sjukt barn.
Vi vill fortsätta utveckla familjepolitiken och kämpa för rättvisa, jämställdhet och ekonomiskt trygghet. För barnens och föräldrarnas skull.
Veronica Palm (s)
Vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott
Åsa Lindestam (s) riksdagsledamot från Söderhamn

1 kommentar:

Anonym sa...

Olof Palme! Lena Gräns! Cats Falck! Carl Algernon! Ingvar Heimer! Hilding Eek! Gunnarsson! Makarna Winbergh!

http://kraxpelax.blogspot.com/