Åsa Lindestams blogg: En budget som struntar i kvinnor

söndag 7 oktober 2007

En budget som struntar i kvinnor


I den budget som den moderatledda regeringen har presenterat för nästa år saknas förståelsen för kvinnor och deras situation på svensk arbetsmarknad.

De som tjänar på regeringens budget är de som redan har de högsta lönerna: männen. De som drabbas hårdast av de nedskärningar som sker i välfärdssystemen är de som redan idag har de lägsta lönerna: kvinnorna.

De deltidsanställda som jobbar inom handeln och offentlig sektor och som redan idag jobbar till låga löner kommer inte längre att kunna få a-kassa och stämpla upp. Regeringen verkar anse att de deltidsarbetslösa är det frivilligt. Vilka är då dessa som kommer att få en betydligt försämrad livssituation: återigen är de flesta kvinnor.

Vi socialdemokrater säger nej till regeringens försämring av a-kassan för deltidsarbetslösa. Vi har flera förslag, vilket bl a SvD skrivit kritiskt om

Andelen visstidsanställningar har ökat vilket gör att fler och fler oftare blir arbetslösa i glappet mellan två anställningar. Regeringens förslag om två nya karensdagar i a-kassan slår särskilt hårt mot unga kvinnor. Idag har 59 procent av kvinnorna mellan 20-24 år en visstidsanställning.

Vi socialdemokrater säger nej till regeringens förslag om två nya karensdagar i a-kassan. Även GP tar upp detta idag

Kvinnors situation och villkor är något som regeringen inte verkar vilja förbättra. Ett av de jämställdhetsmål som riksdagen tog 2006 är: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. En försämrad ekonomi leder inte till denna självständighet utan istället riskerar nu många kvinnor att bli beroende antingen av sina män eller av kommunernas socialbidrag.

Vi socialdemokrater säger nej till regeringens förslag om sänkning av ersättning i a-kassan och föreslår istället en höjd ersättning i arbetslöshetsförsäkringen och ett höjt tak vilket skulle ge 80 % av löntagarna 80 %.

Med försämrad a-kassa, lägre sjukersättningar, stopp för deltidare att stämpla upp, hårdare bedömningar vid sjukskrivningar så är trenden tydlig: Det är kvinnorna som drabbas.

Inga kommentarer: