Åsa Lindestams blogg: Sunt förnuft saknas

söndag 14 oktober 2007

Sunt förnuft saknas

Är verkligen detta det nya arbetarpartiet?

Hur kan en regering med fyra samarbetspartier så förutsättningslöst rasera hela vårt sociala trygghetssystem? Inte tror ni väl, att det kommer ut fler i arbete, om man tar bort all trygghet? Blir det fler jobb att söka, om man skär ner ersättningsnivåerna?
Ni fyra partier måste väl ha fått detta om bakfoten? Sunt förnuft är mycket bra att använda, om man tänker på helheten.
Lägre ersättning för sjuka, dyrare att bo för alla, när räntorna höjs.
Arbetsmarknaden blir otryggare, blir det bättre med deltidsstämpling i bara 75 dagar?
Äldres villkor och trygghet
Stressen tar överhanden i vardagen.
De sänkta ersättningarna kommer att sätta press på lönerna nedåt och i första hand på lönerna för de redan lågavlönade kvinnorna i LO-förbunden. Det är ofta inom lågavlönade yrken som många konkurrerar om arbetet och där det finns många som kan göra samma jobb, arbetskraften här är mer utbytbar. Om ersättningen är 65 % kan man anta att det är inom dessa yrken lönekonkurrensen nedåt kommer att ge störst effekt.
Det riskerar att ytterligare öka de redan befintliga skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner.
Är ert enda mål att de rika ska bli rikare?
Ni fyra partier måste väl ha fått detta om trygghet om bakfoten. Ett gott råd, sunt förnuft är mycket bra att använda som utgångspunkt om man ser till helheten.
Den här politiken går inte ihop med vårt sätt att se på människan!


S-kvinnor i Värmland, Gävleborg och Dalarna på
utvecklingskurs i Brunnsvik 5-6 oktober 2007

Inga kommentarer: