Åsa Lindestams blogg: Rösta med oss, Sven Bergström!

lördag 13 oktober 2007

Rösta med oss, Sven Bergström!

Välkommen att rösta med oss, Sven Bergström

Sven Bergström berömmer sin regering för att den i nästa års budget anslår 1,2 miljarder mer till vägar och järnvägar. Det är bra. Nu är regeringen i kapp med Socialdemokraternas tidigare förslag.

Enligt budgetförslaget går dessa pengar i första hand till drift och underhåll av det befintliga transportnätet. Till investering i nya vägar anslås 385 miljoner. Men, inte en krona satsas på byggande av nya järnvägar.

I opposition kritiserade de borgerliga partierna hårt den socialdemokratiska regeringen för att satsa för lite på infrastrukturen. Nu när alliansen har makten, förväntar man sig en storsatsning på vägar och järnvägar. Visst, 1,2 miljarder är mycket pengar, men det räcker inte. Det räcker inte ens för att åtgärda alla de upprustnings- och investeringsbehov som finns.

Socialdemokraterna vill anslå 330 miljoner mer till infrastrukturen. Av dessa ska 200 miljoner användas till investeringar i nya järnvägar. Vi vill också att staten lånar 10 miljarder av Riksgälden för finansiering av Norra länken i Stockholm. På så sätt skulle vi få ytterligare 10 miljarder till vägunderhåll och nyinvesteringar i hela landet i enlighet med de nationella vägplanerna.

Det skulle innebära en avgörande förbättring av infrastrukturen i vårt län och ge goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Dessutom skulle det vara ett viktigt bidrag till en bättre miljö.

Sven Bergström är välkommen att rösta med Socialdemokraterna för detta förslag!

Åsa Lindestam
Riksdagsledamot (s)

Inga kommentarer: