Åsa Lindestams blogg: Moderaterna lägsta siffra...

fredag 26 oktober 2007

Moderaterna lägsta siffra...

I DN idag noteras moderaternas lägsta siffra sen juni -04, alltså lägsta siffran på tre år. Hur kan (m) då tro att de för en politik som Sveriges befolkning gillar? T o m när jag gick på Viktväktarna häromdan viskade ledaren till mig: "Hoppas vi snart byter regering". Men jag tror att de till varje pris kommer att sitta kvar, i ett tappert försök från (m) att vilja påvisa att om de tar väljare från mitten så kan de fortsätta vara stora. Stackars de moderater som trodde att deras politik skulle råda: Reinfeldt väljer att närma sig (s) poliktik för han vet att för de flesta väljare är det kollektivavtal som är viktigt: ett löfte som vi som jobbar ger att aldrig sälja oss för billigt i solidariet med övriga på arbetsmarknaden. MacDonalds exempel på hur de behandlar sin städpersonal är bara ett exempel på hur det går utan kollektivavtal.

Självklart ska arbetsmarknaden i Sverige präglas av den svenska modellen med kollektivavtal! Ordning och reda ger bra leveranser till kunder, vilket ger förtroende för våra industrier i Sverige, vilket gör att när export går från Sverige så vet alla att det kan man lita på. Men det är en politik som (s) står för, och det vet svenska folket, därför sjunker siffrorna för (m)!

Inga kommentarer: