Åsa Lindestams blogg: Bombkapsel 90

onsdag 2 december 2009

Bombkapsel 90

Ekot tar upp problemet med Bombkapsel 90, ett fruktansvärt vapen som inte ska användas i världen idag. Bombkapsel 90 är tänkt att spridas ut över stora områden och består av små bomber som exploderar.
Det är kanske ett effektivt sätt att utestänga fienden, men drabbar civilbefolkningen i hög grad och finns kvar hur länge som helst, ända tils de plockas bort eller smäller. Några påstår att just bombkapsel 90 sprängs direkt eller inte alls. Men den är ett klustervapen!
Klusterbomber finns på många håll i världen, jag har med egna ögon sett områden totalt förstörda i Kosovo där ingen kan gå eller än mindre odla nåt fast marken bjuder detta egentligen. 11 % av Afghanistans yta är kontaminerad av odetonerade kapslar, allt enligt UN midyear report 2009.
Sverige har skrivit under en internationell konvention om detta, att inte använda och inte heller tillverka bombkapsel 90. Men konventionen är inte ratificierad här i Sverige, det är ett år sen statsministern lovade men sen har inget hänt.
Med tanke på debatten igår i Riksdagen om budget kan jag förstå att inget händer. Vi i oppositionen ställde frågor som vi har rätt till och försvarsministern lät bli att svara och ställde frågor till oss, ungefär som om vi satt o bestämde. Han missar grovt att han sitter i regeringen och har gjort så några år...jobbar han med devisen att "anfall är bästa försvar" så förstår jag att inget utvecklas utan det är bättre att höja rösten och låta arg istället för att svara på den uppriktiga frågan.

Läs ekot

6 kommentarer:

Chris sa...

Några viktiga aspekter att tänka på angående BK 90; 1. Den var avsedd att användas av Svenska Flygvapnet på svensk mark. 2. Syftet var att effektivt slå ut stora fientliga truppstyrkor under landstigningsfasen längs Svensk kust. 3. Yttäckningen är endast ett hundratal meter i längd och sida.

Eftersom detta var avsikten med BK 90, och inte att använda i anfallskrigföring i främmande land med tvetydiga syften, så lades stor vikt vid att BK 90 inte skadar svensk civilbefolkning, som Försvarmakten per definition är satt att försvara! Därav är varje substridsdel försedd med ett elektiskt batteri med mycket begränsad livslängd. Om substridsdelen ej löser ut och sprängs så laddar batteriet ur, och substridsdelen är ofarlig och skulle mycket väl kunna användas av idrottande ungdommar som stafettpinne.
Jag är allergisk mot ovilja att förstå att det är stor skillnad mot de mekaniska utlösarna på andra klustervapen (Spända fjädrar och kugghjul). Dessa mekaniska utlösare är mycket billiga att tillverka, och således vanliga. Mekaniken i dessa kan ofta "hänga sig" och fastna i icke utlöst läge. Om någon därefter plockar upp den och den utsätts för skakning eller liknande, så är risken stor att mekaniken "hoppar rätt" och den smäller. När en nation skrivit under Oslo-konventionen så blir den politiskt bindande. Direkt! Den blir dock inte juridiskt bindande förrän den ratificerats. Däremellan ges varje nation tid att under kontrollerade former avveckla aktuella vapensystem

Vad är statusen för avvecklingen inom Försvarsmakten??

Åsa Lindestam sa...

Jo, du har helt rätt, men trots detta faller bombkapseln per definition i samma låda som de andra.
FM vill nog ta fram nåt annat med samma uppgift ifall...

Chris sa...

Jo.. det gör den, men det finns ju även grader i helvetet. Det är ju så att teoretiskt så torde man kunna ändra på BK 90 så att den inte längre klassas som klustervapen enligt Oslo-konventionen.

Vilket vapensystem med samma uppgift tänker Försvarsmakten ersätta BK 90 med?

Åsa Lindestam sa...

Du får nog fråga regeringen om vad de vill ersätta med, vi i oppositionen får information 20 minuter innan presskonferens om vi alls får veta nåt. Så var det med JAS E/F, där fick vi ett brev från högkvarteret som inte var underskrivet där nån förklarade hur budgeten dolde siffror som betydde flera miljoner, vet ännu inte hur många, att användas för uppgradering.

Unknown sa...

Dina synpunketer är löjliga, även om dina svar på kommentarerna är mer nyanserade. Förutom den politiska signalen att skriva på avtalet mot klustervapen (om någon nu bryr sig om vad Sverige tycker) fanns (och finns) det ingen som helst anledning att lägga ner Bk90.

"...Bombkapsel 90, ett fruktansvärt vapen som inte ska användas i världen idag."

Precis, det ska inte användas i världen idag. Det är endast tänkt att användas för att försvara Sverige, men det är ju sällan en prioriterad uppgift för dagens försvarspolitiker... För övrigt - vilket vapen är inte fruktansvärt för den som drabbas av det?


"Några påstår att just bombkapsel 90 sprängs direkt eller inte alls. Men den är ett klustervapen!"

Ja, det är precis som du skriver, när batteriet tagit slut i en av Bk90:s substridsdelar (det tar 15 minuter om jag minns rätt) är de i stort sett ofarliga eftersom tändningen är elektrisk.

Ja, den är ett klustervapen. Men om jag fäller 40 bomber a 250 kg samtidigt, är det okej? Fast inte om bomberna är små och ligger i en kapsel? Vad är skillnaden, förutom att det första fallet innebär minst 100ggr mer sprängkraft? Vad är det som gör bombkapseln så mycket mer "fruktansvärd"?


"...jag har med egna ögon sett områden totalt förstörda i Kosovo där ingen kan gå eller än mindre odla nåt..."

Och hur många Bk90 fälldes där? Precis, inga alls. Det var gamla, billiga vapen från 70-talet, med opålitliga slagtändare och därav hög felfrekvens. Ingen förnekar att dessa vapen skapar en stor mängd mycket otrevliga OXA (Oexploderad ammunition). Och ingen som är lite initierad skulle få för sig att jämföra dem med tekniken i Bk90.


Bk90 är inte mer inhumant än något annat flygburet vapen. Den faller förvisso inte under klustervapenkonventionens stadgar för tillåtna vapen, eftersom den har för många substridsdelar och inga målsökare på stridsdelarna. Men gör detta den verkligen till ett "förskräckligt" vapen? Jag har fortfarande inte sett något humant vapen, vare sig flygburet eller något annat. Vill man ha en Försvarsmakt måste man faktiskt acceptera att de måste utrustas med prylar vars främsta egenskap är att de är bra att döda andra människor med, och att de om de används är precis lika dödliga för civila som för militära. Inhumaniteten ligger främst i brukarens användning av tekniken, och sällan i tekniken i sig.

Jag ger dig rätt i att det på sikt kanske är rätt att avveckla vapnet, men då av politiska skäl och för att det börjar bli gammalt, inte för att vapnet är särskilt otäckt eller inhumant. Och innan vi avvecklar det bör vi ha köpt in en fullvärdig ersättare så att vi inte urvattnar vår försvarsförmåga än mer.

Vill du ha bort Bk90 så driv då frågan att vi ska köpa in ett nytt vapen som ersätter bombkapseln. Att ensidigt kräva en omedelbar nedläggning av vapnet är både oinitierat och oansvarigt.

Chris sa...

Om ni fick ett brev från högkvarteret av "nån" och som dessutom inte var underskrivet, d.v.s. ingen upprättad allmän handling. Hur kan ni då avgöra att innehållet i underlaget är sant?