Åsa Lindestams blogg: Om att välja väg...

fredag 11 december 2009

Om att välja väg...

Allan Widman, Strilaren nr 2, säger att han skäms för den insats som Sverige kommer att ha 2011. Det beror på att Försvarsmakten hävdar att vi måste välja mellan Afghanistan och NBG 11. Något sådant har inte framförts till oss övriga i Försvarsutskottet.
Vi socialdemokrater säger att vi inte ska ta ledningen för NBG 11, för att Sverige ställer upp med 4 av 5 soldater, enligt den tidigare NBG08. Av styrkans 2850 soldater var 2350 svenskar. De övriga nationerna Norge, Finland, Estland och Irland kunde ställa upp med tillsammans 500 soldater. Om vi tar "lead" för en stridsgrupp är det vårt ansvar att fylla ut luckorna.
Det har varit bra för försvaret att få ha den rollen 2008. Men har vi inte lärt oss detta nu? Kan det inte var tid för andra att också få dra lärdom och ta ansvar? Varför ska vi roffa åt oss godbitarna?
Jag skäms inte för försvaret, tvärtom delar jag Försvarsministerns uppfattning när han delade ut medaljer igår: De har solidariskt och utan tanke på sig själva ställt upp för Sverige och för Afghanistan. De ska äras för detta!
Vi har gjort en stor insats och gjort skillnad.
Däremot kanske Allan har sett in i framtiden och märkt av att vi kommer att få svårt att fylla vakanser med den nya yrkesarmens upplägg. Men det har jag varnat för många gånger.

1 kommentar:

Allan Widman sa...

Nej, Åsa, jag skrev inte att jag skäms för insatser. Men jag skäms för att vi underpresterar.

Ska Du kritisera måste Du ändå utgå från vad jag skriver.

Likväl står jag fast vid uttalandet att 900 Mkr per år borde ge väsnetligt fler hkp-timmar i skarp insats än vad vi hittills fått.


Allan