Åsa Lindestams blogg: Försvarsmakten och bordeller

onsdag 10 februari 2010

Försvarsmakten och bordeller

Lyssnade och läste irriterat igår om de soldater på uppdrag i Tyskland besökte en bordell eller flera... Försvarsmakten själv utredde om det gick att på något sätt bestraffa dessa män.
Men det gick inte!"Det var fritid"...
På uppdrag utomlands för Sverige, tilldelad lite tid för sig själva och så gör de detta!!!
Om det är nåt vi inte behöver är det såna officerare! Ut med dem!
Vi måste självklart jobba för en ny lagstiftning i Europa och världen, men även i Sverige. Tänk om jag skulle gjort nåt likadant...vilket är otänkbart!...jag hade fått gått med omedelbar verkan.
Att vara representant för Sverige oavsett om man är politiker, officer eller kommuntjänsteman som fått möjligheten att representera landet utomlands innebär att sköta sig från början till slut. Även om uppdraget innebär att man under en kväll inte har ett officiellt framträdande är man fortfarande representant! Till och med i Sverige!
Jag Vill också ta avstånd från att över huvud taget besöka eller utnyttja kvinnor oavsett om någon är här i Sverige eller i världen. Ett sånt maktövergrepp är alltid att fördöma. Oavsett! Att förstöra nåt som kan vara så fint mellan parter genom att använda makt i form av pengar, muskelstyrka eller hot är att ruinera och slå sönder för personer, familjer, byar, samhällen, släkt, sociala sammanhang och världsfred.
Det borde officerare begripa! Skam över dem!

8 kommentarer:

Henrik sa...

Tar du inte i lite väl mycket nu? Om vi ska va lite objektiva: Hur ska detta fungera rent praktiskt? Om en soldat på sin fritid bestämmer sig för att gå till en bordell i ett land där det är lagligt så bryter inte soldaten mot svensk lagstiftning, därför kan han i lagens mening inte straffas och bör heller inte göra det. Vad han däremot kan få är löneavdrag, minskad ledighet osv. Detta använder sig även företag av när en medarbetare bryter mod den etiska koden. Det blir väldigt moraliskt och godtyckligt om man ska bestämma att svensk lagstiftning endast gäller när det kommer till prostituerade. Så, i exemplet Tyskland, vilken lag ska gälla? Svensk? Tysk? Om samma soldat skulle köra en bil i 250 km/h på en del av autobahn där det är lagligt, ska då denna straffas enligt svensk lagstiftning för att vi i Sverige har 120 km/h som högsta hastighet? I Sverige tycker vi att det är jättefort och farligt. Listan kan göras lång. Och om två lagstiftningar skulle krocka, vilken ska gälla den tyska eller svenska?
Om man nu vill att endast svensk lagstiftning ska gälla för ens soldater (om dom nu ska kunna straffas i domstol) så behövs ett SOFA (Status of Forces Agreement) avtal med det andra landet. Detta gör de svenska soldaterna immuna mot landets lagar och endast de svenska gäller. Och här kommer den svenska dubbelmoralen in. Vi anser att vi ska respektera det andra landets lagstiftning, men samtidigt ska vi stå över den? Därför skulle Sverige aldrig kunna ha ett SOFA avtal med ett annat land och därför faller hela frågan.

Åsa Lindestam sa...

Bra, jag behöver nog vidga mitt seende, jag blir bara så arg! De bor nog på hotell där statens pengar betalar, likaså resan betalas med skattemedel men de ska ha "leidgt" och då lönar de sin arbetsgivare med detta.
Finns det nån som kan anmäla till nån nämnd med personalansvar, eller har vi inget sånt?
Hela den etiska och moraliska inställningen är ju skev. Tycker du att det är OK om vi sänder soldater till andra länder, som Kongo, Somalia, osv att det är OK där också? Har hört att där FNmandat finns ökar prostitutionen? Ska vi bara sitta still o rycka på axlarna då. Jag inser efter din text att problemet inte är lätt, men nåt måste ju gå att göra?

CS sa...

Det var tillfälligt anställda soldater och inte officerare. Eftersom de var var på en utrikes tjänsteresa och inte ingick i Utlandsstyrkan (vilket inte är möjligt eftersom vi inte har en mission i Tyskland) så kan inte den uppförandekod som exempelvis gäller för våra trupper i Afghanistan eller Kosovo tillämpas. Deras agerande är inte heller olagligt enligt tysk eller svensk lag (olagligt i Sverige men inte utomlands). Därför kan de inte heller ställas till svars i någon personalansvarsnämnd.

Soldaterna var inte i tjänst och dessutom klädda i civila kläder när de besökte bordellen. Normal svensk arbetslagstiftning gäller alltså. Den som inte är i tjänst är fri att förvalta sin fritid. I Utlandsstyrkan kan detta aldrig hända eftersom man är i tjänst dygnet runt. Bland svenska myndigheter, politiker och företag är det inte ovanligt att samma förlustande sker på icke tjänstetid vid utrikes tjänsteresor.

Oavsett vad man tycker om sexköp så måste man faktiskt vara realistisk och inse att det är mycket vanligt i större delen av världen och den mentalitet vi har i Sverige är ovanlig. I många andra krigsmakter, är det inte ovanligt, att man har egna bordeller ingående i förbanden. Det är inget jag stödjer men man måste ibland inse hur världen ser ut och inse att Sverige är annorlunda.

cjf33 sa...

Jag håller med om att det är för j-t eftersom samma soldater skall skriva på ett papper innan dom åker på utlandstjänst om att inte göra detsamma. Vilket dom troligen är på väg till nu när deras förband skall förstärka i Afganistan.
Fast du har fel när du pekar ut dom som officerare, dom är soldater.

jan-olov sa...

Visst blir man besviken och för..på de soldater som gör så även på fritiden.
Mycket märklig och klandervärd människosyn och beteende.
Risken finns alltid att de förknippas med officiella Sverige ändå.

Kan man hoppas på att alla ansträngningar och fokus nu läggs på en kraftig utbyggnad av vårt nedrustade försvar istället med världens bästa soldater

Hoppfulla hälsningar

Nicke sa...

Självklart är det ett avskyvärt beteende fast på din senaste kommentar låter det som att bara för att man är militär så har man inte rätt till ledighet?
Fungerar det så när du är på tjänsteresa Åsa? Att du under hela den tiden alltid är i tjänst. Det skulle ju faktiskt betyda att om du tillsammans med en kollega går ut o äter en bit mat med ett glas vin till så intager du alkohol på tjänstetid! Det är väl som jag förstått det ok för politiker som representerar men kan väl knappast vara ok när ni inte representerar?

Var väldigt försiktig med att kräva ett visst uppförande av vissa när du samtidigt inte själv skulle klara av de logiska konsekvenserna av det.

Det mest allvarliga i det här är att du utan att blinka hänger ut en hel yrkeskår. Du tycks inte ha satt dig in i vad som egentligen hänt och verkar inte vara så intresserad av att göra det heller. En yrkeskår som på grund av de krav och den granskning de ständigt är utsatta för förmodligen är bra mycket bättre än medelsvensson på att efterleva sitt yrkes etiska kod. En etisk kod som bland annat föreskriver att man INTE utnyttjar prostituerade (oavsett land och lagstiftning).
En yrkeskår som är satt att om det skulle behövas för Sverige utan att tveka sätta sitt eget liv och sin egen hälsa i andra rummet.

Alldeles oavsett hur arg du är kan du nog så här i efterhand när den värsta ilskan lagt sig se att du är skyldig den svenska officerskåren en ursäkt.

Per K Eleman sa...

Allvarligt - skall vi verkligen ha politiker i riksdagens försvarsutskott som inte förstår att skilja på soldater och officerare?

Åsa, hur går det med ursäkten?

Lev B sa...

Jag äre övertygad om att Åsa nu ångrar skrivningen om officerare.

Bra att det reddes ut sakförhållandena om tjänsteresa, utlandsstyrka och fritid.

Till sakfrågan. Att vara soldat eller officedr är ett förtroende yrke. Rätten att bruka våld är ovillkorligt när den sker på uppdrag av statsmakten via ÖB och ned i kommandokjedjan. Kan och skall vi då ställa särlikda krav bara på militärer och t ex poliser? Varför inte på alla statsanställda, varför bara i tjänsten? Ta med hela fritiden- kör 24/7 med en statligt reglerad värdegrund. Vad får jag tycka/göra som enskild och vad får jag tycka/göra "i hemlighet".

Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser som en vis person sagt. Värdegrund skapas genom inlärning av goda beteenden nästan alltid före 20 års ålder visar modern forskning- inte på kommando.

Om en statlig anställnig också är ett livstils val så löser vi många problem. Förutsatt att det är den livstil som Åsa omhuldar och jag omhuldar samt vill försvara.

Om vi akademiserar sakfrågan så finns många som sagt att "de är beredda att dö för andras rätt att vara olika"- på alla sätt.

Det som synes vara enkelt kan bli komplicerat när det skall skrivas ned och tillämpas i praktiken, framför allt mom det skal omfatta alla alltid.

Rensa bort alla rötägg alltid, men reglera inte allt alltid.