Åsa Lindestams blogg: På väg mot Adenviken

tisdag 16 februari 2010

På väg mot Adenviken

idag kollar vi texten till beslutet om militär insatsen Atalanta i Adenviken. Vi har inte varit nöjda med formuleringarna i hur man hanterar ev tillfångatagna pirater. Vad ska våra soldater göra med dessa om de får tag i några?
Förra sommaren fick några fångar bo på däck på korvetterna tills problemet var löst. Det vill vi inte upprepa.
Idag var texten bättre, avtal finns med Kenya och Seychellerna, det finns regler om mänskliga rättigheter och andra saker att ta hänsyn till. Kenya får inte utmäta dödsstraff, Seychellerna har inte detta. Det ska finnas kommunikation med vilka man tar tillfånga, de ska ha bra omständigheter och få en rättvis domstol som utmäter straff.
Men det står inget om fängelsepåföljd och hur det ska fungera...så det är nog tur att vi har nån vecka till på oss innan vi trycker på knapparna.
Ibland handlar det mer om vad som inte skrivs än vad som står där svart på vitt...

Inga kommentarer: