Åsa Lindestams blogg: att förutse framtid...

torsdag 25 februari 2010

att förutse framtid...

Efter mitt inlägg igår har jag funderat vidare: Om nu regeringen tillsätter MSB för att kunna se in i framtiden innan det händer: Vad är det som gör att de inte tar vara på MSBs information? Hur kan ministrar låta bli att "trigga igång" när varningssignalerna kommer och MSB har tänkt ut alla scenarior?
Jag inser att det är viktigt för förskolläraren att komma till förskolan så hon/han kan ta emot barn, så deras föräldrar kan åka till sina arbeten som innebär att de gamla tas om hand, företag beställer och tillverkar det som ska göras, att handeln har affärer öppna osv.
Men ministrar och regeringens uppgift är att se till att Sverige fungerar!
Detta har inte lyckats!
Varför???
Hur kan nån låta bli att inse att vi här i Gävleborg snart inte har nånstans att lägga snön? I min stadsdel har det inte funnits en trottoar sen långt före jul. Vi går mitt i vägen. De som röjer har jobbat dygnet runt ett bra tag och jag tycker att de gör ett bra jobb! De har valt att röja gator istället för trottoarer, de flesta kan ta sig dit de ska tack vare det. Trots att vi har så fullt av snö!

Men med tåg går det inte? Rälsar och växlar måste snöröjas snabbt. i Sverige har vi vinter nån gång varje år. Det utfärdades en klass 2 varning: visst stannar folk hemma just då...men sen måste fortsättning följa där det som ställt till tas om hand. Och finns inte folk anställda för de har fått sluta så måste Hemvärnet kallas in. Fast de har ju också satts på undantag rätt länge..och pliktiga har vi bara några få tusen idag, senaste siffran jag fick var 4300 st. Och de är ju inte i hela landet heller, men det är Hemvärnet - de som finns kvar.

Regeringen! Vakna! Gör nåt! Kolla med MSB, har de svaret så låt dem verka. Har de inte nåt svar: Riv upp!
Nu vill jag ta mig fram och tillbaka till Stockholm imorgon i rimlig tid!

Inga kommentarer: