Åsa Lindestams blogg: Hotbilder som tätnar

fredag 7 maj 2010

Hotbilder som tätnar


På söndag åker jag (kanske) till Island om aksmolnet tillåter. I Grekland demonstrerar folk, och några demonstranter dödas. Från Malta ser vi förfärliga bilder på hur människor blir behandlade som flytt från sitt land och trott på ett bättre liv. Luleå häver sitt västbeslut. Lyssnade till Stig Fredriksson om hans senaste bok om Ryssland, "Daterat Moskva, Rysslands väg leder bort"


Hur ser hotbilden mot Sverige ut idag? Tänkandet är alldeles för snävt, ingen tar ett helhetsgrepp. Vem alalyserar vad som händer? Finns det någon som lägger pusslet om hur världsbilden svänger sin hotbild över oss och tänker på hur vi ska göra för att bli så lite drabbade som möjligt? Om det nu går?


Här behövs ett grepp som vi idag inte har, där vår samlade information bör delas och fördelas, analysers och delges de församlingar som idag lever åtskilda och tar beslut från för lågt sikte. I mitt utskott, Försvarsutskottet ligger Försvarsberedningens senaste utredning som en blöt filt över allt: Hotbilden mot Sverige finns inte på 10 års sikt, minst. Måhända rätt men ack så fel: jag tror inte heller att "lede fi" kommer, men hoten finns. Tyvärr invaggade Försvarsberedningens rapport oss i nån form av tro att vi är befriade från alla hot, inte bara invasionshotet.


Här skulle vi behöva ta ett djupt spadtag, gräva upp allt det gamla och ta itu med ett nytt tänk för att kunna få bilden mer komplett.


Det är dags nu, när hotbilderna ramlar över oss från olika håll!

4 kommentarer:

Henrik sa...

Hur vet du att det inte finns en hotbild på 10 års sikt när man inte gjort en omvärldsutredning för 2014 och framåt?
Den enda omvärldsanalysen för försvarsmakten är gjord fram till 2014, därefter finns bara ett stort svart hål. Ljuger du nu för oss Lindestam för att rättfärdiga en 2 miljarders budget nedskärning?

Vet du vad som händer om man tar bort ytterligare 2 miljarder? Gör en konsekvensanalys på det du så får du se vad svaret blir, det kan dock komma olägligt inför valet.

Per K Eleman sa...

Efter att i diverse media - med tilltagande förfäran - tagit del av diverse rödgröna politiska utspel under den senaste veckan förefaller mig det i särklass största hot vi har att hantera på kort sikt vara risken för ett regeringsskifte efter höstens val.

Hellre demokrati utan socialism än socialism utan demokrati...

J.K Nilsson sa...

Henrik och Per, varför har försvarsmakten ålagts en besparing av 1.7 miljarder i fjol då? Ransaka vad Alliansen faktiskt gjort och inte vad Alliansen säger.

J.K Nilsson

Henrik sa...

J.K Nilsson, så du menar på fullaste allvar att vi får en bättre försvarsförmåga om vi skär bort 2 miljarder till? Tycker du att den satsning på jämställdheten som de rödgröna vill, också ökar försvarsförmågan och förmågan till väpnad strid?