Åsa Lindestams blogg: Avfallstrappan

fredag 18 maj 2012

Avfallstrappan

Imponerad av Gävle och deras sätt att ta sig an avfallet för mer än deras egen kommun: De återvinner 98% av det avfall som kommer in. Dessutom bedriver de en informationsbedrift som heter duga, de bjuder in till dagar och då är det kö för att få se på anläggningar och ta del av information.
Om vi gjorde lika i övriga kommuner i Sverige så skulle naturen bevaras på ett mycket bra sätt, men vi skulle även kunna låta bli att köpa en hel del och återanvända mycket istället.
Fram för fler såna initiativ, det gynnar alla!

Inga kommentarer: