Åsa Lindestams blogg: Järnväg i Gävleborg

tisdag 22 maj 2012

Järnväg i Gävleborg

Kapacitetsutredningesn förslag säger ungefär det jag också tycker:Vi har en mycket svår kapacitetsbrist i Gävleborg!

Risken är just nu att persontrafiken tvingas ut på vägarna i bilar medans transporter av gods som är tungt lastas på järnväg - och allt för att vi inte får plats tillsammans, dubbelspår saknas!

Självklart är det bra om underhåll, både eftersatt o framtid blir åtgärdat. Men det räcker inte! Om vi norr om oss har järnväg med dubbelspår och söder om oss har järnväg med dubbelspår så kan ju var och en räkna ut att vi blir en flaskhals! Vem som helst skulle kunna förstå detta!

Vissa delar kan redan nu åtgärdas, om vi öppnar upp några banor som går öst-västlig riktning kan vi avlasta spåren från den last som går.

Hur svårt kan det vara?

Inga kommentarer: