Åsa Lindestams blogg: Lång väg kvar för försvarsmakten

torsdag 10 maj 2012

Lång väg kvar för försvarsmakten


I JULI 2010 trädde den nya lagen angående Försvarsmaktens personalförsörjning i kraft. Försvarets personalförsörjning ska i första hand vila på frivillighet och inte längre huvudsakligen på en totalförsvarsplikt. Syftet med den nya lagen var enligt regeringen att införa ett flexibelt, effektivt och tillgängligt system som enligt regeringen bättre skulle svara mot de behov som Försvarsmakten och dess verksamhet och ytterst Sverige har i dag.

Vi socialdemokrater har kontinuerligt i såväl debattforum som riksdagens kammare kritiserat regeringen för att denna förändring skett på ett mycket slarvigt och hafsigt sätt - i stället för att, som vi ville, låta analysen gå före lagstiftningen. Vi har också uttryckt oro för att man inte tillräckligt analyserat riskerna och konsekvenserna för att rekrytera såväl tillräcklig som "rätt" personal. Slarv och hafs hör inte hemma i försvarspolitiken.

Försvarsmakten har en lång resa framför sig innan man kan säga att den nya personalförsörjningen är stabil. Det återstår över 10.000 befattningar att bemanna. Risken för att soldater hoppar av efter halva kontraktstiden, det vill säga 3-4 år är uppenbar. En sådan utveckling vore skadlig och det krävs åtgärder för att så inte ska bli fallet. För att få bukt med de stora problemen med personalförsörjningen har Försvarsmakten inlett ett arbete med Arbetsförmedlingen. När detta klargjordes hördes röster i debatten för att det inte är rimligt att tvingas söka sådana arbeten för att kunna få behålla sin A-kassa. Det vore i så fall ett bakvänt sätt att återinföra den "pliktlagstiftning" som regeringen tidigare gjort vilande.

Jag delar i sak den uppfattningen att det vare sig för den enskilde eller för Försvarsmakten är bra att tvinga in arbetslösa i Försvarsmakten för att de ska kunna få behålla sin ersättning.

Då kom myndigheterna på att trots lagens utformning så kunde de friskriva folk genom att säga till Arbetsförmedlingen att de kunde ta bort dessa jobb om folk inte ville jobba utomlands. Försvarsmakten fann detta utmärkt. Och sannolikt den nu avgångne försvarsministern Sten Tolgfors också eftersom han lät dem hållas utan att ta initiativ.

Vi riksdagsledamöter har i uppgift att stifta lagar och den uppgiften ska tas på allvar. Här finns det fortfarande en lagteknisk brist och det är allvarligt. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) krävs det att det utfärdas nya författningsbestämmelser så att detta undantag angående skyldighet att söka soldatanställning, också finns nedskrivet i lagen.

Det måste vara ordning och reda i försvarspolitiken, det gäller även detaljerna. Likheten inför lagen kan inte att tillåtas sättas ur spel. Det som gäller måste också vara nedtecknat i lagen.

Inga kommentarer: