Åsa Lindestams blogg: Intervju med rektor

fredag 18 maj 2012

Intervju med rektor

Träffade Stentäktens rektor Eva-Britt för samtal om hur jobbet är. Ledarskap i största allmänhet men även många erfarenheter som vi måste diskutera. Hon är rektor för 3 enheter, 2 skolor och en förskola, drygt 350 barn.
Hur reflekterar en rektor utifrån resultat på nationella prov? Finns lärdomar att uppnå även på en högre nivå än varje enskild elev? Hur arbetas med demokratiuppdraget?
Intressant diskussion som start på mitt nya uppdrag i UbU, Utbildningsutskottet där jag nu fokuserar på ledarskapet i skolan, med fokus på alla nivåer.
Bokar in fler rektorer för att prata om ledarskap, tänker besöka minst 15 arbetsplatser innan augusti månads utgång...

Inga kommentarer: