Åsa Lindestams blogg: Sommarjobb - ett viktigt steg

måndag 21 maj 2012

Sommarjobb - ett viktigt steg


Kontakter och arbetslivserfarenhet är avgörande när man söker jobb. Därför är sommarjobb ett viktigt steg på vägen till en långvarig anställning. I Socialdemokraternas vårbudget föreslår vi en sommarjobbgaranti som skulle ge 200 000 nya sommarjobb åt unga över hela landet. Det skulle innebära 252 jobb i Ovanåker, 216 i Nordanstig, 375 i Ljusdal, 557 i Söderhamn, 538 i Bollnäs och 798 i Hudiksvall. Det är en åtgärd som underlättar ungas inträde på arbetsmarknaden.

 Den moderatstyrda regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Arbetslösheten bland unga uppgår till 25 procent, vilket är högre än när Moderaterna tog över makten 2006. De jobbpolitiska åtgärderna har dömts ut som dyra och ineffektiva. Sänkningen av arbetsgivaravgiften t ex, kostar samhället 16 miljarder kronor om året utan att ge några märkbara sysselsättningseffekter. Politiken har formulerats med ideologiska skygglappar och regeringen blundar för konsekvenserna. Det är hög tid för en ny politisk inriktning.  

 Vi vill investera i det som bygger Sverige starkt och konkurrenskraftigt – utbildning, innovationer och infrastruktur. Vi föreslår en rad insatser riktade mot ungdomar. I vår vårbudget föreslår vi satsningar på traineeplatser, utbildningsvikariat och ett utbildningskontrakt som ger alla unga möjlighet att läsa in en gymnasieexamen. Utbildning är den enskilt viktigaste insatsen för att möta de ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden.

Ett sommarjobb ger både praktisk arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande. Möjligheten att få ett sommarjobb skiljer sig mellan kommuner och beror ofta på vilka kontakter och nätverk du har. Det är dags att samhället börjar ta ansvar för de unga som saknar kontaktnät och vi föreslår därför en sommarjobbsgaranti för unga.

 Idén till en sommarjobbsgaranti kommer från Nynäshamn där det bedrivs ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och näringsliv för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. I kommunen erbjuds alla unga från årskurs 9 till årskurs 3 på gymnasiet ett arbete i tre veckor. Omkring 60 procent av jobben finns inom det privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala verksamheten. Vi vet att flera kommuner i Gävleborgs län samarbetar med näringslivet kring sommarjobb åt unga. Vi vill att Nynäshamnsmodellen utvidgas till att omfatta Sveriges samtliga kommuner och riktar ett statsbidrag till de kommuner som garanterar alla unga ett sommarjobb.

 Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska politiken och vi kommer aldrig att acceptera det slöseri som ungdomsarbetslöshet innebär. Därför driver vi en politik som sätter jobben främst.


Inga kommentarer: