Åsa Lindestams blogg: Försvarets nedtrappning?

lördag 17 augusti 2013

Försvarets nedtrappning?

Idag säger Fredrik Reinfeldt att skattesänkningar är det som gäller för moderaterna och därmed regeringens förslag. Det betyder mindre pengar i statskassan och därmed mindre pengar till statlig verksamhet, och vem tror då att försvaret får mer pengar av regeringen?
Inte jag i alla fall!
Förvånad? 
Knappast!
Varje människa ska vara sin egen lyckas smed!
Pensionärer får skattesänkning med 50 kr i månaden!

Jag tror på kollektiva lösningar som svar på mångas bekymmer. Allt från förskola och gemensam sjukvård till gemensamma fungerande kommunikationer och en massa hyreslägenheter. Och försvar förstås...

10 kommentarer:

Unknown sa...

Som en jämförelse, så har Polen skrivit in i sin grundlag att minimum 1,95% av BNP ska gå till försvaret. En liknande Svensk lösning, har Du någon åsikt om det Åsa?

jan-olov sa...

Peter har en point.Jag skulle vilja jfr det med biståndsanslaget där vi bundit oss för en viss procentsats.
Dk,Fi,No ligger inom spannet 1,4-1,6 och vi under 1,2.Estland når 2,0 2014.

Kan socialdemokratiska partiet åta sig att inom säg en 10 års period ligga på ca 1,5?

Eller tycker socialdemokraterna det är ok att ligga lägst i Norden med längsta kusten vid östersjön ,största landytan och halva gränslinjen i EU i Nord/sydlig riktning mot den Ryska intressesfären?

Jag hoppas att när ni småningom har talat ihop er inom FöU S och internt att socialdemokraterna som statsbärande parti tar ansvaret för sveriges territorium och svenska medborgares säkerhet i Sverige och kommunicerar detta till Svenska folket och det bör komma efter budgetpropositionen.

Så nej jag tycker inte heller att ett 5:e jobbskatteavdrag skall genomföras däremot sänkning av pensionärskatten.
Dom flesta kan inte välja att gå in i arbete.

Allt gott.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...

Jag jobbar på Akuten. Om jag var medelklassare i Sverige skulle jag ta mig en riktig funderare på om det här o sänka skatten är en bra ide. Så länge allt går bra, alla är friska och ingen råkar ut för någonting, är det ju toppen.
Gamla mamma blir sjuk. Krockar på vägen hem...osv..Då hjälper inte allt privata, ett dugg. Då är det det allmänna som gäller. Sak samma med försvaret. Folk använder cykelhjälm o tränar som idioter. Men har ingen aning om vad krig o olycka är. Moderaterna har blivit samhällsfarliga!

Unknown sa...

I en tid när de borgerliga makthavarna rustat ned både försvar (också med vårt benägna bistånd) och urholkat den personliga tryggheten vid arbetslöshet och sjukdom är jobbskatteavdrag givetvis fel åtgärd. Det är ett dumt och orättfärdigt inspel i valrörelsen där den nyliberala ideologin genomförs till varje pris. Också till priset av att riskera vårt oberoende.
Den helt avgörande frågan är rimligen den militära skyddslösheten. Vår militära förmåga är långt ifrån tillräcklig för att kunna värna vårt oberoende, vår frihet, självständighet; själva grunden för nationens existens. Något som omvärldens militära bedömare väl vet medan vår politiska ledning låtsas som det regnar. Och som våra medborgare ännu inte har tillräckligt kläm på. Men det är en tidsfråga innan skyddslösheten uppdagas. Hoppas bara att det då inte blir för sent att rätta till det.
Istället för skattesänkningar behöver vi en ny värnskatt, kanske kombinerat med ett tillfälligt moratorium i det internationella biståndet. Fokus måste bli att snarast skapa ett tillräckligt effektivt och avskräckande militärt försvar för att vi ska slippa använda det.
Värnandet av landet och dess medborgare måste väl för tusan gå före allt annat?
Mvh/Kjell Johansson

TRIDENT sa...

@ Åsa

Jag anta att du missade frågan jag ställde till dig i ditt förra inlägg - 10 socialdemokratiska punkter om försvarets framtid

...och eftersom du tydligen missat så är här min frågeställning åter igen:

"NATO har som sagt tydligt deklarerat att det inte går att åka snålskjuts, och dit kan väl vår egna pinsamma ensidiga solidaritetsförklaring räknas.

...eller så har jag kanske missat något , och så skulle vara fallet kanske du ÅSA kan upplysa mig om i vad mån NBG och NRF bidrar till det nationella försvaret...."

Frågan lyder alltså:

VAD anser du och ditt parti att deltagande bidrar i NBG och NRF till med i det nationella försvaret?

TRIDENT sa...

@ Thomas Berkland

Jag kan hålla med dig till del, men har du aldrig reflekterat över VARFÖR ett land med ett av världens högsta skattetryck har tämligen medioker välfärd, skola och sjukvård?

Mer pengar tror jag inte är hela lösningen, för merparten av tillförda medel kommer att ätas upp av tjänstemannanivån och alla glada visionära politiker medan endast smulor kommer att komma ut i verksamheten.

DEt vi är världsmästare på i det här landet är administration och att tillsätta chefer på olika nivåer, när sedan yxan ska gå och pengar ska sparas är det cheferna som tar fram sparförslagen - OCH INGEN SÅGAR AV GRENEN MAN SJÄLV SITTER PÅ!

Alltså skärs det längst ut på linan i kärnverksamheten, menad både tjänstemannanivån och alla överflödiga landstingspolitiker sitter i orubbat bo. Det mest fantastiska är att svensken i gemen aldrig ifrågasatt landstingsorganisationen och mängden politiker som ska ha fingrarna i syltburken.

Jag är ganska övertygad om att problemen i region Skåne - exempelvis i Lund - skulle kunna lösas inom budgetram om man hade utomstående som såg över organisationen och tog fram besparings- och omorganisationsförslag.

Jag är inte heller övertygad om att det storskaliga är bäst. Min egna erfarenhet från både privat sjukvård, skola och dagis är att man sätter "kunden" i centrum på ett helt annat sätt än vad som sker i offentlig verksamhet. Jag upplever mig ha fått betydligt bättre "produkt" i de privata alternativen än vad jag skulle fått i det offentliga!

Nu tror jag att de som arbetar längst ut i verksamheten vill och anstränger sig för att göra ett så bra jobb som möjligt, problemet är högre upp - på tjänstemannanivå och på den politiska nivån. Som jag skrev innan - ingen sågar av grenen man själv sitter på, och ska man ta fram besparingsförslag så rationaliserar man inte bort sig själv...

Jo - Försvarsmakten lider av samma problem som övrig statlig och kommunal förvaltning (landstingen inräknade). Mer pengar är inte hela lösningen, utan nyckeln till framgång är att använda pengarna så effektivt som möjligt d.v.s. till kärnverksamheten!

Unknown sa...

Pang för politiken.

Även om ni i S skulle vara bereda att satsa lite mer på försvaret kommer vi fortfarande att ligga på nivån en till två veckor ensamma och behöver efter det hjälp utifrån.
Jag funderar naturligtvis på allianser.

Jag tror att i en säkerhetspolitisk kris i Norden blir våra och Natos intressen liknande och vi kommer att samverka med Nato.
Men eftersom vi inte har något i förväg bestämt avtal med Nato och det faktum att de kommer att stå för de största resurserna blir det också de som dikterar villkoren. Norge och Danmark kommer säkert att ha ett gott öga till oss men i slutändan är det utan tvekan så att de går Natovägen, jfr Norges val av nytt stridsflygplan för ett par år sedan.

Socialdemokraterna äger Natofrågan i Sverige och säger för närvarande nej.
Min fråga blir då, vilka eftergifter är S villiga att göra gentemot Nato i ett krisläge?

/Kim

Åsa Lindestam sa...

Hej igen, vilken aktivitet det blev! Kul!
Trident: Jag tror att träna ihop gör gott även i skarpt läge. Men världen är nog svårare att förstå än så, jag tror att vi står inför en enorm hög med hot. Vi kommer förmodligen inte att ha kapacitet o ha tränat för alla. Men övning ger färdighet.
Sen måste jag säga om att såga grenar man själv sitter på: Helt rätt, visst tänker många så! Men samtidigt så jobbar de flesta av oss i en del av världen, och ser den med ögon från just enbart detta håll. Vår egen verksamhet blir viktigast. Det gäller om man jobbar med försvar, skola eller avloppsledningar.
Om budget var oändlig vore allt lättare. Men de flesta har ändå så här långt valt vilken regering som ska styra, och idag värderas det högre att få 300:-/månad mer i plånboken än att ta detta till skatt o gemensamma utgifter.
Jag trodde t ex att pensionärerna var medvetna om att de betalade högre skatt iom jobbskatteavdraget, men de flesta är inte ens medvetna om detta.
Att binda oss för en exakt procentsats tror jag inte alls på, behov varierar över tid.
Och varför skolan är som den är: svårigheten att ta till sig ny forskning för lärare, att arbetstiden läggs enskilt till stor del istället för att hjälpas åt, att för få söker utbildning osv, det beror på mycket. Och för mig är utbildning nr 1. Det är fredsbefrämjande och fredsframtvingande på gott och ont, mest gott ändå.

Unknown sa...

Hej igen Åsa. För att återgå till ämnet: Du misstänker ju att regeringen inte kommer att tillföra försvaret några extra resurser, möjligen pga ett nytt jobbskatteavdrag. Då undrar jag, hur ska S hantera att man får eventuellt i höst 2014 får regera med de "försvarsnegativa" V och MP? Det innebär historiskt sett en uppenbar risk för nedskärningar i FM.

Unknown sa...

Trident@
Håller med dig till 100 % ang. för stor administration i ALL gemensam verksamhet. Och den svällde rejält även under soc. "Chef på Chef-sjukan"är tydlig över allt. SJ tex.med 2/3 delar tjänstemän o 1/3 del folk på golvet. Under finanskrisen 2008, så fick Scania för att överleva, gå in o rensa bland "White Collar". Scaniachefen var chockad av hur mycket luft det var i systemet. Kanske nåt för "Ernst o Young" (revisionsfirman), satt bita tag i Polis, Förvar, Sjukvård osv...