Åsa Lindestams blogg: Margot och ministerinitiativet

fredag 24 april 2009

Margot och ministerinitiativet

2000 antog FN en resolution om kvinnor, fred och säkerhet som bland annat innebär att jämställdheten i FN:s fredsbevarande operationer ska stärkas och att man måste se krishanteringen ur ett könsperspektiv. Varje inlägg jag haft i kammaren om våra insatser har handlat om detta. Vi bygger för fred när vi involverar även kvinnor i fredsarbetet men det måste göras på en bredare bas än idag.
Margot Wallström är nu ordförande i ministerinitiativet, ett nätverk där unga kvinnors kompetens ska tas tillvara på och utvecklas. (SvD)Hon tar ett stort ansvar för att freden i världen ska finnas på fler ställen än idag. Jag har många gånger sett skillnad i sätt att leda möten med män och med kvinnor. Ledaren har oerhörd betydelse för organisationen. Därför är det också viktigt att det finna människor från båda könen som ledare i världens stora och små organisationer.
Tone Tingsgård (S) lägger ett förslag till OSSE i sommar där alla delegationer måste bestå av båda könen annars mister man sin rösträtt. Undrar om OSSE är mogen för detta?

Inga kommentarer: