Åsa Lindestams blogg: Konfliktförebyggande

torsdag 21 januari 2010

Konfliktförebyggande


Tänk er att få leva i en värld av fred. Det borde vara en rättighet för alla människor i världen. Men det är långt kvar på den vägen. Visst får vi bilder från världens alla hörn där konfliktnivån är hög, men det finns också pyrande eldar som ligger och väntar - ska de slockna eller flammar de upp när som helst med oanade konsekvenser?


Jag får många mail om hoten mot Sverige, fast efter lite resonemang brukar vi bli mer överens om hur bilden ser ut idag. Det är många som hänger med i utrikespolitiken, kollar på nätet och lägger ihop och bildar sig en uppfattning om läget. Det är fantasktiskt bra att den möjligheten finns.


Besökte nyligen Moldavien, ett oerhört fattigt land som idag tillhör "Det östliga partnerskapet" och jag tänker ofta på hur de ska klara att demokratisera sitt land och sitt tänkande. För att bli demokratisk måste de få träna och reflektera, göra fel och inse det, börja om och lyssna, ta nya beslut och ta kliv igen. Vårt stöd består av många delar, vi ska åka dit, de ska komma hit, vi blir vänner, vi lyssnar och försöker förstå, och vi får också en djupare insikt. Ett utbyte som går åt båda hållen.
Bilden är från ett möte i Kiev där jag hade möjlighet att träffa ett antal vitryssar efter valet där som jag fick vara med och övervaka.


Detta är ett exempel på förebyggande arbete. Men i Moldvien svälter man, det finns få saker att sälja och exportera, (förutom vin men då är ju vi restriktiva med vad vi köper in...) och om maskineriet börjar rulla så blir de en naturlig del av Europa. Motsatsen vore förfärlig, om motsättningar ska lösas med andra medel än samtal.


I vår plattform för oss som vill regera efter nästa val har vi kommit överens om ett antal punkter som är väsentliga och den första i det rödgräna samarbetet är Konfliktförebyggande och vikten av detta.

2 kommentarer:

Sossetanten sa...

Jag tror ingen kvinna vill föda barn som hon vet kommer att få svälta. Har vi överhuvudtaget någon Elise Ottesen Jensens efterföljare i vårt konfliktlösande arbete eller i vårt biståndsarbete? Hur stöder vi kvinnor i Moldavien?

Åsa Lindestam sa...

Jag tror att det kan vara ännu värre på många håll i världen, där kvinnor anses vara mindre värda än boskap o ska föda barn på löpande band utan att tillfrågas vad de anser.
Vi har en mängd projekt med Moldavien i mitt parti, där bland annat min S-kvinnoklubb jobbar med Moldavien med/mot kvinnor i direktkontakt. Det finns en paraplyorganisation som får svenskt bistånd från Palmecenter som har förmedlat kontakt åt oss. Vi har besökt dem o de har varit till oss så här långt, det är nystartat. Vi fortsätter nu att jobba vidare men det är ett koncept där båda länderna ska vinna så vi går sakta fram.