Åsa Lindestams blogg: Massförstörelsevapen och jämlikhet

tisdag 26 januari 2010

Massförstörelsevapen och jämlikhet

Debatten om jämlikhet och hur den uppnås debatteras på SvD idag . Det är en oerhört viktig fråga inte bara för Sverige utan även i länder långt ifrån oss.
Därför heter det andra avsnittet i den rödgröna överenskommelsen om "En rättvis värld är möjlig" och här visar vi hur vi ska regera när vi kommer till makten i regeringen igen.
"Kvinnor i konflikter" heter avsnittet och där beskriver vi hur det massförstörelsevapnet som består av massvåldtäkter används för att slå sönder hela samhällen. Kvinnor tvingas bli gravida som ett led i etnisk rensning och blir ofta förskjutna från sina byar och familjer i detta läge. Den kvinnliga befolkningen lemlästas på detta sätt och den inre styrka ett samhälle har i form av kvinnors arbete försvinner. Följden blir att de grundläggande arbetsuppgifter som måste göras i form av att skaffa mat och vatten blir oerhört svåra.
Kvinnor och deras utsatta läge kommer ofta i skymundan i konfliktzoner därför att vi fokuserar på männens arbetsuppgifter, på de militära arbetsuppgifterna. Men det är minst lika viktigt att ha fokus på vad som händer med civil befolkning och speciellt kvinnor.
I vissa länder kan inte heller kvinnor prata med andra än kvinnor och om våra soldater är män så uppstår här ett bekymmer både i kommunikationen men också i informationsinhämtandet.
Trots att vi vet det här sen många år tillbaka jobbar vi inte tillräckligt aktivt för att attrahera fler kvinnor till våra missioner. Här måste tas ett krafttag för att lyfta fram kvinnor i alla situationer och göra det möjligt att öka andelen kvinnor i varje insats.
Hela vår överenskommelse finns på vår hemsida

Inga kommentarer: