Åsa Lindestams blogg: Hotbilden idag...

torsdag 14 januari 2010

Hotbilden idag...


Nu har Folkpartiet vågat säga vad de anser om Försvaret! Idag i SvD säger Jan Björklund, Allan Widman och Birgitta Olsson att Sverige måste stärka sitt försvar. Mycket intressant. Med Jan Björklund, förmodligen på rätt plats (äntligen, låt skolan vara!) så skissar de tre upp en bild där vi ska försvara Gotland, Östersjön och luftrummet och dessutom ha 5 brigader inom armen.

Hur kunde då Björklund låta chefen Borg rusta ner så till den milda grad...?


Ryssland nämns som nation där de kommer till slutsatsen att vi nått till en vändpunkt. Återkommer strax om detta.


Försvarsberedningen, (FB) tillsatt av regeringen för länge sen, med uppgift att ta fram det aktuella läget vad gäller säkerhetspolitiken, måste anses som förlegad metod. I FB fick varje riksdagsparti utse en person samt en politisk ordförande som ledde gruppen. Mycket fria mandat gavs. Självklart var det kvalificerade personer som fanns i gruppen, men många av dem arbetade inte med säkerhetsfrågorna dagligen. I Försvarsutskottet, (FöU) vi folkvalda, fick vi rapporter från FB med långa mellanrum, klart konstaterade åsikter "att så här är läget just nu".


Ibland tyckte vi inte som dem....men regeringen (oavsett färg) har hänvisat till dem. Därför sa Anders Borg att vi kunde ta bort ytterligare miljarder från försvarbudgeten för några år sen.


Men nu verkar nåt annat hända...


Vad gäller Ryssland är de på väg, fast vägen är fortfarande lång för dem att gå. De planerar i år för 700 000 värnpliktiga, 200 ytterligare som är frivilligt specialutbildade och ytterligare

160 000 ska utbildas speciellt. Armen ska vara kompakt, lättrörlig och stridsduglig har presidenten sagt. De har fått 700 nya forden den här veckan, varav 600 är lastbilar, de har misslyckats med provskjutning av sin u-båtsbaserade kärnvapenrobot och väntar med nästa försök till sommaren, de planerar att inköpa 20 transportflygplan (världens största serietillverkning av lastflygplan finns i Ryssland), attackubåten Nerpa är tillfälligtvis inom ryska marinen igen efter olyckan och ska sen leasas till Indien och deras vapenexport ökar för 10:de året i rad till 8,5 miljarder USdollar. (Alla uppgifter kommer från öppna källor i Ryssland)


Vem reflekterar över vad det här betyder för oss?


Jag anser att FöUs uppgift är att ta in de här tillsammans med allt annat som andra länder gör, grubbla och fundera politiskt: Vad kan detta betyda för oss? Hur ska vi göra då? Vad behöver vi ändra? Frågan hör hemma i FöU och inte i en tillfällig ihopsatt FB. Det handlar inte om att ge en ögonblicksbild utan att ständigt följa omvärlden och reflektera över vad som händer.


Svaren som vi kommer fram till måste tas fram i samförstånd med alla partier. Mona Sahlin har sträckt ut handen flera gånger och påtalat detta, men ännu ingen reaktion.


Vi får väl se om Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen kan ändra på chefen Borgs inställning.8 kommentarer:

jan-olov sa...

Bra skrivet.Delar helt din uppfattning att en kontinuerlig analys skall göras av FÖU och inte en särskild försvarsberedning.
Utvecklingen har sprungit om de e förhållanden som var utgångspunkten för bla bedömningen av hot/risker samt storlek på försvarsmakt.
Jag menar bestämt att vi behöver en 8 brigaders struktur och ett tripplerat hv/NS för att kunna möta,hejda och slå i en riktning och gard i annan riktning. Marina och flygstridskrafter behålls och beväpnas istället för denna plattfomrsfixering som varit.
Få har brytt sig att vi skall ha en effektiv bekämpningsförmåga-j..gåtfullt

Anonym sa...

Återigen! Nuvarande rustningsnivå är ingen konsekvens av nuvarande regerings beslut och inriktningar. De konsekvenserna ser vi om 5-10 år tidigast. Att skylla på nuvarande finansminister är ett billigt och ohederligt politiskt ljug helt enkelt. Det vet du mycket väl dessutom. (Det är lika illa om du skulle anse dig helt oförstående). Skäms på dig - igen! Politiker som inte kan hålla ordning på sakfrågorna och fakta, lär aldrig få mitt förtroende att leda landet.

Åsa Lindestam sa...

Axvargalla: Du har nog lite fel: För det första har jag inte bett om din röst. Tror inte ens att du kan rösta på mig, jag bor i annat län.
För det andra rår visst regeringen för budgeten: Vi i opposition måste alltid förhålla oss till budget som styrande lägger, om vi lägger mer eller mindre måste vi tala om vart vi tar pengar eller lägger till och det måste dessutom stämma. Det var ett rejält sår som tillfogades från Almedalen.
Men i försvarsberedningens förslag tyckte vi i stort lika, så där har du rätt. När det gäller framtid skiljer vi oss i yrkesförsvar eller med värnpliktiga. Det ger olika kostnader. Det är också olika i ambitionsnivå utomlands i våra förslag. Det är också olika vad gäller stridsgrupper och ledningen av dem.

Anonym sa...

Tack för ett sakligt svar. Jag tolkade inte ditt inlägg korrekt. Förlåt för de hårda orden.

Åsa Lindestam sa...

OK! Nu har Ryssland genomfört sin största omflyttning av chefer inom armen någonsin. En del knuffas ut, andra uppåt och ersätts av nya "unga" (min ålder!) pojkar. Det borde vi också ta oss en rejäl funderare över vad det kommer att innebära.
För övrigt anser jag att vi borde ha mycket större utbyte med Ryssland än vad vi har idag. Både på handel men även inom kunskapsområden från gymnasiet och uppåt. Vi måste lära oss att förstå men också bli vänner...

jan-olov sa...

jo det sker utbyte pga pensioneringar främst men även rokader inom befintlig organisation och i ett fall pga påstådda oegentligheter.
ja dessa pojkars cv skall vi ta reda på. De är kända och innebär ingen uppmjukning dessvärre.Det sitter inte i åldern:-).
När det gäller gymnsaiet så har ju Ryssland valt att införa militärpatriotisk fostran i gymnasieskolorna vilket väl säger en del tycker jag om prioriteringar. Är inte säker på att svenska gymnasieungdommar (kollade med mina två-är dom inte kloka var kommentaren) uppskattar det innehållet vid vänortsbesök.
Jag upplever inte Ryska krigsmakten övningscenarier och val av övningsterräng som särskilt vänliga. Fråga dina baltiska parlamentskollegor vad som hände juli 2007 eller slutet sept 2009?Jo övningsanfall mot baltikum. Jag uppskattar inte nuvarande och delvis ledning i Ryssland eller utbytt ledning generalstaben.

Åsa Lindestam sa...

Jo visst förstår jag dina pojkar..men det vore bra om nån ville och några vill ju lära sig ryska..
Jag har läst cv för dessa nya herrar, men det säger inget om ledarskap och empati, bara medaljer och tjänster. Men det är lättare att bli rädd om man inte känner till än att vara vän och kunna fråga. Sen inser jag visst att vi står långt från dem, men samtidigt har de nog också drömmar och längtan...

jan-olov sa...

ja det har du ju faktiskt rätt i..kunnande i ryska spåket,om ryska traditioner och seder och bruk (det finns positiva sådana faktiskt)är givetvis en konkurrensfördel på den ryska marknaden. Självklart skall vi inte sluta handla med dem -tvärtom.
Handel är förmodligen den bästa lösningen att förstå,skapa relationer och framförallt ömsesidiga förbindelser. Priset att skapa friktioner blir då stora -kanske alltför stora att man avstår från dessa.