Åsa Lindestams blogg: Lyssnande eller ovilja?

söndag 3 maj 2009

Lyssnande eller ovilja?

Återigen har SvD tagit in någon som inte vill lyssna: Rolf Gunnarsson, (M) vice ordförande i Försvarsutskottet i Riksdagen. Han ondgör sig över Bosse Ringholm, säger att han sitter på gubbhyllan och inte ska uttala sig. De är nog i samma ålder...
Saken gäller (S) budgetmotion om försvar, där vi tillsammans med (V) och (MP) ligger 2 miljarder lägre än regeringen. Vi räknar med att inte ta ledning för nästa stridsgrupp som ska stå klara 2011 och vi vill inte sända ut lika många soldater som den moderatstyrda regeringen vill. Därav kan vi lägga oss lägre.
Gunnarsson anser att vi är splittrade, inte vet vad vi gör och allmänt tycker olika. Vi har nu hunnit så här långt i vårt samarbete, vilket är längre än regeringen där (FP) med Björkman som major såg till att försvarsanslaget höjdes istället för att som Sten Tolgfors (M) försvarsminister, ville, att sänka ytterligare.

Inga kommentarer: