Åsa Lindestams blogg: Smygnedläggning?

söndag 17 maj 2009

Smygnedläggning?

Har just lämnat in en fråga till Tolgfors om operativ och samövad enhet:

"Alliansregeringen har i sin inriktningsproposition kommunicerat att det under mandatperioden inte kommer att ske vare sig nedläggningar eller större förändringar i Försvarsmaktens organisation.
Försvarsmakten har idag trots detta, i syfte att möta de ekonomiska målen, planer på att skilja basbataljonerna från flygdivisionerna. Utifrån den information som delgivits vid studiebesök skulle basbataljonerna skiljas från sina flygflottiljer vid Luleå och Ronneby och komma centraliseras vid Malmen. En flygflottilj består av såväl flygdivision som basbataljon för att kunna definieras som en operativ och samövad enhet.

Fråga: Vilka åtgärder avser ministern vidta med anledning av Försvarsmaktens planer på förändringar i utbildningsorganisationen för flygvapnet?"

För vad håller Försvarsmakten på med? Lägger de ner vissa enheter? Utan att visa det för Riksdagen som är den som tar detta formella beslut, det gör inte försvarsmakten själva!

Inga kommentarer: