Åsa Lindestams blogg: Att inneha makt...

tisdag 24 november 2009

Att inneha makt...


"Makt tar man, det får man inte" har min pappa alltid sagt. Men det gäller även det omvända: Den försvarsminister som inte talar om för regeringen vad som behöver göras låter även Försvarsmakten besluta i viktiga frågor.
Kulturinslaget från igårkväll syns på bilden

Just hemkommen från en debatt i Boden om värnplikt kontra yrkesförsvar kan jag inte låta bli att dra den slutsatsen: Sten Tolgfors lämnar över makten till Försvarsmakten att avgöra förläggning av förbanden. Självklart vill de som bestämmer då inte såga av den egna grenen utan det är lättare att ta nåt långt borta. Och för högkvarteret är Boden långt borta precis som Luleå. Att se samband mellan säkerhetspolitik, placeringar av förband och vårt lands storlek behöver inte tas med i debatten då. Vi kan utbilda alla på en och samma plats, de kan hämtas från storstäderna för där är det flest folk, där finns också möjlighet när Försvarsmakten inte behöver de som är 45 år att få andra jobb och då behöver inte FM ta ansvar...

Politiken måste ta över makten igen och se till hela landet och säkerheten. Vi kan inte bara sitta stilla i båten och säga att Barents hav är en het zon, vi måste ha närhet dit också och soldater som kan verka i en sån miljö.

Att slå sönder en infrastruktur runt ett regemente går fort, att bygga upp dem igen är omöjligt. Det är likadant med värnplikten, blir den vilande kommer ingen att kunna sätta igång den igen: Var hämta lärare, utbildningsmöjligheter, lokaler, scenarier, simulatorer och antal av de stridsvagnar som behövs för att utbildningen ska bli effektiv? Nej, är den vilande är den borta.

Och behövs då Boden för annat än de övningar som är några dagar per år tillsammans med Luleå och Arvidsjaur? Knappast för annat, bara för att hålla igång de dagar som övningen håller på.

Försvarsministern bör snarast ta tag i frågan och se till att pengar inte slösas på vissa håll och dras in från andra.

Inga kommentarer: