Åsa Lindestams blogg: Landminor..

tisdag 24 november 2009

Landminor..


Läser på TT att USA inte tänker skriva på det avtal som lovar att förbudet mot landminor träder i kraft.
På bilden ett hopplock av minor i Kosovo när jag var där 2004.

Det betyder ju inte att de kommer att fortsätta tillverka, använda och tillåta att människoliv förstörs med det otäcka vapen som landminor är. Visserligen har de inte använt eller tillverkat dem på många år, men man vill ändå ha en reservplan ifall...och det sänder signaler till andra länder att stormakten kommer att fortsättningsvis ha möjligheten att använda dem. Andra länder som inte skrivit på är Ryssland, Kina och Indien, men vi ställer högre krav på att USA i dag ska gå före och visa för andra vad som gäller. Det betyder mycket vad Obama gör och inte gör.

Landminor är otäcka. När jag var till Kosovo för första gången 2004 fick jag åka ut till ett mycket vackert område och där gällde det att veta var vi satte fötterna. Mitt i denna undersköna natur med gröna kullar och djupa dalar fanns de blå stenarna. De blå stenarna markerade ut den smala stig där vi kunde gå utan att riskera att sprängas i småbitar. Den blå smala stigen ledde till en något större grusplan, där risken inte heller fanns att av misstag trampa på nåt onödigt. Men utanför...där fanns minorna! Soldaterna berättade att ibland smällde nån mina för hela området var totalt förstört av minor och om någon lös hund eller annat vilt förirrade sig in i området så kunde en explosion inträffa. Soldaterna jobbade sakta och metodiskt för att undanröja så området var möjligt att passera, men det fanns ingen ambition att röja allt - det var för mycket.

Många barn hittade odetonerade (osprängda) minor som kunde vara färgglada och vackra och locka att ta på...och vips var armar och ben borta.

Vilket förfärligt vapen som vänder sig mot civila oskyldiga barn! Skäms, USA, ta omtag och skriv på!

1 kommentar:

CS sa...

Jag förmodar att du menar truppminor eftersom även Sverige använder vissa landminor.

Landminor delas in i truppminor och fordons/stridsvagnsminor där de senare är tillåtna enligt konventioner medan de tidigare omfattas av Ottowakonventionen där större delen av världen skrivit på. Undantagen är de du nämner samt några andra länder som ligger i konflikt med varandra.