Åsa Lindestams blogg: Samarbete av största vikt!

fredag 27 november 2009

Samarbete av största vikt!

Mona Sahlin säger idag i DN att hon vill samarbeta med fler om det är så att SD kommer in i Riksdagen och blir vågmästare för att en regering ska få majoritet. Detta är helt rätt. Jag sa det här för nåt år sen och fick mothugg av (V) som trodde att vi skippade dem. Men så är det inte, utan vi 7 partier måste vara pragmatiska och se hur det kan bli annars.
Om ett litet parti ska få en avgörande roll i Riksdagen och spela ut blockpolitiken har vi alla 7 förlorat i form av kraft och mandat. Detta måste få ett avstamp i att vi alla tänker lite längre, vi är folkvalda och några är större än andra därför att folket har valt så. Då kan inte ett litet parti vara det som fäller avgörandet i en förhandlingssitutation där det lutar åt ett håll ibland och ett annat ibland. Politiken blir för otydlig!
Heder åt Mona Sahlin som lyfter detta svåra område!

Inga kommentarer: