Åsa Lindestams blogg: Förlängning i Afghanistan

onsdag 18 november 2009

Förlängning i Afghanistan

Debatterade Afghanistan i kammaren för att förlänga vår insats ytterligare ett år. Vi var sex partier som ställer oss bakom betänkandet av sju möjliga.
Vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet vill att vi gör en översyn som ska vara klar till 2011. Den är skriven som en reservation och vi vill veta att vi gör rätt saker inte bara saker rätt. Hur kan man mäta framgång i Afghanistan? Ja, inte med antal soldater utan med antal barn som överlever sin 5-årsdag, antal kvinnor som överlever förlossningen, antal människor som har tillgång till rent vatten och självklart hur många barn, speciellt flickor, som får gå i skolan. Vi vet att antalet skolbarn har ökat, fast talibanerna bränt ner en hel del skolor, vi vet att antalet flickor i skolan ökat från inga alls till de senaste siffrorna på 2 miljoner av de 6 miljoner som får gå i skolan idag.
Men nu måste installationen av den nya regeringen med Hamid Karzai som president (och han istalleras idag) få hård press på sig att jobba mot korruption. En regering med låg legitimitet har svårigheter att leda ett land och det finns många odds emot Karzai. Ett kraftfullt ledarskap behövs för ett splittrat land med många viljor och lite förhandlingsvillighet.

Inga kommentarer: