Åsa Lindestams blogg: Att ta ansvar är att välja jobben

tisdag 27 oktober 2009

Att ta ansvar är att välja jobben

Vi Riksdagsledamöter på Gävleborgsbänken gjorde igår ett par nedslag i länet: Vi träffade media för att berätta om på vilket vis vi påverkar jobbsituationen i länet.
Vi har skrivit ett antal motioner om vad som skulle inverka på jobben och få ned arbetslösheten i länet.
Idag halkar Sverige efter. Arbetslösheten stiger snabbare i Sverige än i övriga Europa och Gävleborg är ett av de hårdast drabbade länen. Enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningar var siffran i Gävleborg andra kvartalet så hög som 11.8%.
I Söderhamn har det ökat från september -08 till september -09 med 54%, men Gävle har ökat med 89% och lilla Hofors med 182%.

Vad händer och vad skulle (S) kunna göra med en regering som tänker annorlunda än idag?

Som vi tidigare har berättat finns det många sätt att angripa problemet, budgetmotionen vi la för några veckor sen inriktade sig mycket på utbildning. 4-dagars-vecka för de som hamnar i riskzonen med en utbildningsdag med ersättning motsvarande a-kassenivå är rimlig. En förstärkning av det regionalpolitiska anslaget skulle kunna vara gynnsamt och exempelvis ALMI och Norrlansfondens stöd för utvecklingsarbete i små och medelstora företag är viktigt.

Våra motioner handlar också om vindkraften i Gävleborg och ett långsiktigt stöd till havsbaserad vindkraft. 10% av dessa riksintressen finns i Gävleborg. Varför inte inrikta strukturomvandlingen mot dessa gröna jobb? Träförädling är vi ännu inte duktiga på här, vi sågar ner och hyvlar men sen sänder vi iväg vårt virke till ex Danmark för att köpa tillbaka förädlat till oss. Varför inte göra det här på plats? ROT-avdrag till bostadsrättsföreningar, huresrätter och en särskild skol-ROT skulle få fart på marknaden. Vår industri behöver ett särskilt paket: stärkt forskning och utveckling, uppgradera kompetensen hos arbetskraften, ge rikskapital till mindre företag, se till infrastrukturen för effektiva försörjningssystem osv, se över Gävle hamn som en av de strategiska hamnar den verkligen är och kan bli och sist men inte minst: Se över utvecklingsbehoven hos oss i Gävleborg: Vi har alltid legat på en lägre nivå än övriga landet - vad beror det på och se till att ta bort hindren!

Politik är att vilja och att se till att det blir gjort! Nu far jag strax till Jobbkongressen och hoppas det ger utdelning för vårt län!

Läs gärna SöderhamnsKuriren som väljer att inte lägga ut alla nyheter på webben (centerägd) och Arbetarbladet

Inga kommentarer: