Åsa Lindestams blogg: Avancerad teknikutveckling eller tappad kompetens

onsdag 21 oktober 2009

Avancerad teknikutveckling eller tappad kompetens


Är på seminarium hos Folk och Försvar där Socialdemokraterna tillsammans med FoF ordnat seminarium om försvarsindustrin.

Det är hittills en total övervikt att vi ska ha vår försvarsindustri kvar i landet, och man efterlyser en strategi från regeringen. Men den lyser med sin frånvaro. Kockums, SAAB AB och Hägglunds är förstås på plats och ger sin pusselbit till spelet. De visar på hur samspel och utveckling går till och hur vi kommer att utvecklas om vi fortsätter ha egen industri eller inte.

Gunnar Eliasson, professor emeritus KTH och Jan Joel Andersson, programchef UI är också på scenen. Dagen ska avslutas med debatt mellan ett antal politiker.

HIttills är alla eniga att det inte finns en tydlighet från regeringen i beställning eller i försvarsindustristrategi. Försvarsindustrin är en teknikgenerator och en säkerhetspolitisk komponent vilket är oerhört viktigt för oss. Det genererar jobb i Sverige och den har möjliggjort att våra ungdomar attraheras att stanna i Sverige och kunna få de utmaningar som ett avancerat arbete kan ge. Alternativet är att de flyttar utomlands och det vill väl ingen.

Lennart Källqvist på SAAB, Senior Vice President, gick så långt att han sa att under hans 40 yrkesverksamma år hade han aldrig sett en sån passivitet från en regering.

Än så länge är debatten till svensk försvarsindustris fördel. Men snart börjar debatten mellan politikerna....
Läs också om utslaget vad gäller Hägglunds, rykande färskt och vad Försvarsministern tycker

Inga kommentarer: