Åsa Lindestams blogg: Kustbevakningens Poseidon KBV 001

onsdag 21 oktober 2009

Kustbevakningens Poseidon KBV 001


Hade äran att få besöka den första av tre av KBVs nya kombinationsfartyg, KBV 001 Poseidon. Ett mycket stort fartyg som ska övervaka kust och havsområdet för att skydda nationella och gemensamma intressen. Den kan bl a sjöövervaka, ge sjöinformation och rädda människor i nöd. Med "armar" som sträcks ut i havet över de förmodligen kommande oljeutsläppen kan den "borsta upp" oljan och tömma in i tanken för att sen fraktas iland eller överföras till annat fartyg. En liten obemannad farkost ryms också ombord som är möjlig att sända ner 300 meter för att informera om läckande oljekällor från sjunkna fartyg eller annat. På två minuter kan en snabbgående båt vara i sjön för livräddning med besättning ombord och kraftfull motor.


Visst blir man imponerad...och önskar att de aldrig ska behöva användas! Men jag inser att dessa fartyg kommer att kunna agera kraftfullt på Östersjön när det så behövs. 6 motorer, egna system för el och många andra finesser som behövs för att kunna agera snabbt.


Kustbevakningen har varit en liten myndighet i försvarsdepartementet där tidigare en styrelse har styrt vad som ska hända i stora drag. Den har bestått av myndighetschefer men också av politiker med intresse för frågorna och självklart de fackliga representanter som alltid är djupt engagerade i KBV. Idag är det endast ett insynsråd där enbart myndighetschefer ingår enligt GD.


Jag tror de kommer att tappa kontakten med andras verklighet. "Utan spaning ingen aning" kan vi lätt tänka. Styrelser som består av olika personer med olika verklighetsbakgrund och olika kompetenser kan få den välbehövliga input som behövs för att fatta rätt beslut, men en samling med samma bakgrund som även umgås privat och har gått i samma skolor befrämjar inte kreativitet.

3 kommentarer:

Per K Eleman sa...

Men hallå!
Hur tänkte kustbevakardirektörerna när de lät projektera och bygga fartyg i denna storleksklass utan att förse dem med helikopterlandningsplats?

Hade det inte kunnat vara hyggligt funktionellt att t ex vid en större olycka till havs kunna landa med räddningshelikoptrar ombord för urlastning av nödställda och tankning.

Fast det är ju klart, livräddning till sjöss är ju Sjöfartsverkets ansvar - inte Kustbevakningens.
Dessutom sorterar ju SjöV under näring inte som Kbv under försvar.

Samordning mellan departement och myndigheter - till nytta för allmänheten - har aldrig varit någon svensk paradgren och kommer, med politikernas goda minne, sannolikt ej heller att så bli.

Och vem kommer ihåg M/S Estonia, det var ju 15 år sedan...

Unknown sa...

Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att kustbevakningens tre flaggskepp på grund av resursbrist är hänvisade till att - inom överskådlig framtid - i betydande omfattning nöta kaj i stället för att uträtta nytta på territorialhavet.

Svårigheter för myndigheten att rent ekonomiskt, inom ramen för tilldelat anslag, hantera de oförutsett och överraskande höga driftkostnaderna är en anledning.

Den främsta anledningen lär dock utgöras av det faktum att kustbevakningen lider avgörande brist på behörig personal. Hantering av fartyg i denna storleksklass kräver betydligt mer kompetens än vad som är vanligt förekommande bland myndighetens 9 till 5 sjömän.

Rödkallenbo sa...

Hej!

Jag vet vart resurserna går. I Luleå används KBV:s grejor (farkoster) flitigt för att skjutsa ut släkt till KBV:s personal till sina sommarstugor.
"Skulle ju ändå ut och åka..."

Men herregud varför inte annonsera då så även andra ta del av KBV:s spanningsturer.

Om samma etik och moral tillämpas på de andra stationerna så förstår jag varför KBV saknar anslag till att köra sin nya båtar. Man får väl välja sina turer helt enkelt.

Intressant att se om man centralt från Karlskrona kommer att göra något moralen och värderingarna uppe i Luleå?

KBV:s etik och moral borde i högsta grad gälla den egna personalen och ansvariga.

Eftersom denna "vana" i Norrbotten är anmäld till centrala verksamhetsledningen blir det hela intressant att följa.

Annars kan man ju lätt skapa en ny serie "Kustbevaknarna" bara på händelserna på Luleåstationen
Alltid finns det väl någon mediaproducent intresserad.