Åsa Lindestams blogg: Afghanistan och Pakistan: Swatdalen

måndag 16 mars 2009

Afghanistan och Pakistan: Swatdalen

Obama har sagt att Afghanistans trupper ska utökas. Han räcker ut handen mot talibanerna och erbjuder samtal. Tyska Spiegel återger lite av hans tankar. Men kriget går vidare mot nya områden och nya människors liv offras.
Swatdalen i Pakistan inger mig oro. Här har nu införts Sharia-lagar och dess tolkning av Koranen som en sorts stamkultur.
Detta innebär att regeringen i Pakistan inte orkade stå emot utan ger makt till bakåtsträvare. Vad händer om Pakistan nu faller isär? Vad gör deras grannar? Grannar som Indien? Grannar som Afghanistan? Och de har kärnvapen...!
Utvecklingen går åt fel håll och de federala myndigheterna har alltmer svårt att upprätthålla ordningen och de lagar som borde råda. Oppositionella ledare har fängslats och domaren som avsattes förra veckan fick efter våldsamma demonstrationer kliva in igen i sitt tidigare arbete.
Flickor förvägras gå i skola. Analfabetismen breder ut sig.
Vem tjänar på oro? Visst är detta en politisk handling med politiskt mål. Det kommer inte landet som helhet att tjäna ekonomisk på med tanke på all handel som försvinner vid oro, ingen kan eller vågar etablera någon form av affärsförbindelse i oroliga trakter. Däremot blir privata aktörer rika därför att de kan upprätthålla kriminella beteenden och maktpositioner. Här behövs då inte bara militärer utan även poliser och andra som kan bemöta brottslingar och upprorsmakare. Stödet idag måste se annorlunda ut än för några år sen när stat krigade mot stat.

Inga kommentarer: