Åsa Lindestams blogg: Gammal säkerhetssyn?

måndag 2 mars 2009

Gammal säkerhetssyn?

Fast vi vet bättre håller Sverige fast vid att vår underrättelsetjänst ska delas i militär och civil underrättelse. När våra soldater finns i Afghanistan och Kosovo stöds deras motståndare av enorma penningbelopp, som kommer från opiumodling. Allt sånt faller under civil hantering. Hur kan vi då enbart sända militärer, när land behöver civila institutioner för att nå varaktig fred? Vi skulle behöva ta ett större grepp om underrättelsen och föra samman de underrättelser vi har idag, SÄPO, MUST och FRA. Som remissvaren ser ut är ingen nöjd idag. Polisen kan inte stoppa kriminaliteten över gränsen, tullen får inte den info de behöver och alla vill ha mer och annat.
Varför lär vi oss inte och tar större grepp för att få bättre resutltat? Ser ingen helheten?

Inga kommentarer: