Åsa Lindestams blogg: Lumpen kvar!

söndag 22 mars 2009

Lumpen kvar!

Sifo mäter svenska folkets vilja just nu: De vill ha lumpen kvar! 63% önskar detta och endast 28% säger att de är beredda på frivillighet. I synnerhet unga män vill ha plikten kvar, där finns en nyfikenhet och spänst i att göra värnplikt.
I pliktutredningen där vi inom (S) finns med en person, Peter Jonsson, hävdar vi att det ska vara mönstringsplikt och sen 3 månaders grundutbildning. Heja Peter, stå på dig!
Stor oro varnar tolkskolan för: Visserligen söker de värnpliktiga frivilligt hit när de väl är uttagna för lumpen, men det har blivit allt svårare att fylla platser. Där är nog ingen skillnad med övriga Sverige, allt fler ungdomar väljer bort andra språk. Det är ett stort misstag. Tolkskolans värnpliktiga vill gärna ut och tjänstgöra, men de är skeptiska till att skriva kontrakt i 4-6 år. I den åldern är den tiden oerhört lång, mitt i livet när allt annat också knackar på: familj, barn och att sätta bo.
Jag tror att det blir oerhört svårt för vilken regering som helst att "lyfta tillbaka" plikten och få den att fungera om vi beslutar för att ta bort den. Hur ser läget ut om vi ska ha plikt igen? Är det när vi står inför hot mot hela riket? Och hur lång tid tar det att bygga upp pliktverk som tar ut ett antal kullar och hur lång tid tar det att bygga upp lärarkompetens för att utbilda dessa och hur lång tid tar det att få fram ställen att utbilda på? Nej, lyssna på Peter Jonsson och oss inom (S) och på Svenska Folket! Plikten ska vara kvar!

Inga kommentarer: